onsdag den 29. februar 2012

Naturlig Skov - byrådstale

Her til aften den 29. februar lige før foråret sætter ind med 1 marts, havde socialdemokraterne med Steen B. Andersen og jeg byrådssagen med naturlig skov på byrådsdagsorden. Indstillingen fik stor opbakning. Du kan læse min tale her:

Naturlig skov får en plads i Aarhus
En mørk vinteraften besluttede jeg mig for at nu skulle jeg opsøge min parti og byrådskollega Steen B. Andersen, som er ordfører for skovene og var den naturligste at gå til med mit ønske om at vi i Aarhus får en naturlig skov.
Steen B. tog som ventet vældigt godt mod ideen og efter møder med grønne organisationer står vi her en herlig forårsdag. Og prøve at gøre vores vision om en naturlig skov til virkelighed.

En magisk tid
For nu er forår i Aarhus. Det er en magisk tid, hvor man glæder sig over det det mirakel naturen er, og bliver mindet om hvor meget den betyder. Snart vil tusinder af mennesker valfarte til de aarhusianske skove, for at nyde tiden hvor skoven springer ud. Aarhus kommune har igennem længere tid forsøgt sig med at lave andre typer skov, end den traditionelle bøgeskov. Der er lavet både en hundeskov og en allergivenlig skov. Socialdemokraterne mener det er tid til - at tilføje en ny type skov, naturskov.

Åbo - en mulig placering
Naturskov er en dejlig enkel størrelse. Man vælger et stykke jord, og så lader man det simpelthen være i fred. Teknik og Miljø skal ikke lægge mange ressourcer i naturskoven. Der skal nemlig hverken slås græs eller beskæres buske. Ingen vedligeholdelse, ingen gift eller gødning, intet andet end uhæmmet vækst. Vækst der med tiden vil blive til et lille stykke dansk naturhistorie.
Vi vil simpelthen skabe en pendant til Afrikas jungler og savanner. En skov som stort set får lov at passe sig selv. Da vi på forrige byrådsmøde blev præsenteret for skovrejsning ved Abo vidste vi at her var en mulighed for at skabe en aarhusiansk naturskov.

Gevinsterne ved Naturskoven er mange
For det første. Naturskoven bliver et meget vigtigt bidrag til dansk og aarhusiansk biodiversitet. Biodiversitet, hvordan forklarer jeg det? Naturen er et stort økosystem og biodiversitet er antallet af forskellige organismer, der indgår i det system, planter, dyr, alt liv. Da disse organismer alle indgår i det samme system, betyder antallet af arter rigtig meget. Tag for eksempel bien. Der bliver færre og færre bier i den danske natur. Det er alvorligt fordi, bier bestøver både blomster, træer og bøndernes afgrøder. Jo færre bier, jo mindre vækst. På den måde er der en sammenhæng, fra den mindste blomst til den stork så mange venter på i spænding. Meget meget forenklet, så har naturen andre behov end os. Derfor er det nødvendigt med områder som naturskoven, der tager udgangspunkt i de behov, og sætter menneskets behov i anden række.

Dyrehaven
Den biotop i Danmark der har størst biodiversitet ligger ikke i en øde dele af den jydske hede, men ganske bynært - nemlig ved dyrehave nord for København. Og den største enkelt faktor for skabelsen af al den biodiversitet er at der her er græssende hjortevildt. De skaber nemlig med deres konstante tryk på vegetationen et variete og åbent skovlandskab. Vi vil derfor i udvalgsbehandlingen gerne have belyst mulighederne for at man tilføjer projektet denne dimension. Kort sagt. Biodiversitet er en god ting, og Socialdemokraterne vil gerne have mere af den i Aarhus kommune

Rent drikkevand
For det andet. Aarhus kommune behøver rent drikkevand til borgerne, nu og i fremtiden. Etableringen af naturskoven vil ske fuldstændigt uden brug af gødning eller sprøjtegift. Dermed vil skoven medvirke til at beskytte kommunens drikkevand for de kommende generationer.

Grøn bevidsthed
For det tredje. Gør Aarhus kommune sig store anstrengelser for at markedsføre sig i en globaliseret verden. Aarhus er fair trade by. Den grønne tankegang er et stadigt vigtigere element i byens profil. Vi ønsker at skabe et billede af en mangfoldig by med en grøn bevidsthed. I den sammenhæng passer naturskoven fortrinligt ind, og vil helt naturligt indgå på det grønne kort, der tegner Aarhus fra en, skal vi kalde det, miljøbevidst vinkel.

Forskning i højsædet
For det fjerde vil skoven være et aktiv både forskningsmæssigt- og uddannelsesmæssigt. Der er stadig nyt at lære om den danske natur, og der er stadig børn der har godt af at komme ud og se den i virkeligheden.
En mangfoldig natur i en mangfoldig by/kommune (?), det er socialdemokraternes vision. Både Steen B. Andersen og jeg mener, at vi med dette forslag kommer den vision en smule nærmere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar