tirsdag den 7. februar 2012

Anlæg for millioner

Aarhus kommunes byråd skal sammen med embedsmænd idag lægge retning for hvor Aarhus skal hen - rent anlægsmæssigt. Skal vi have nye børnehaver? nye plejeboliger? Skal vi bygge bosteder til voksne med autisme - eller skal der ny asfalt på vejene?

Det er sådan helt skarpt stillet op den debat som kommer til at køre fra klokken 12.30 på Helan marselis, med den smukke udsigt ud over Aarhus bugten.

Det er ret uklart for borgerne hvorfor Aarhus som kommune laver så ulige prioriteringer. Hvordan kan et rødt byråd synes at billisterne gang på gang skal have fint asfalt og nye lyskryds, mens at svage borgere skal vente på omsorg og hjælp?

To ting gør sig gældende, det ene handler om at på denne konference taler vi anlæg, nye bygninger, nye veje, nye institutioner. Vi taler materialer, sten, veje, asfalt, vinduer, kontorbygninger - og ikke pleje.
Vi taler ikke om drift. Vi taler om byggesten. Og kunne vi ikke flytte noget "stenene" over til "plejen" - jo det kan man teknisk godt. Men om det giver god mening, mener jeg nu ikke. Vi har brug for at byen vokser, at der er ordentlige løsninger til Aarhus Havn. Vi har brug for den vækst som er i byggebranchen understøttes.

Den anden ting er at vi har et magistratstyrer, det betyder at selvom vi har et rødt flertal, så sidder der i Aarhus to borgerlige rådmænd/kvinde, som gør hvad de tænker er bedst - ud fra deres ideologi og måde at tænke politik på.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar