søndag den 26. februar 2017

Det handler om børneneNoget af det vigtigste for vores velfærdssamfund er, at vores børn får den bedst mulige undervisning og støtte i vores folkeskoler. De unge generationer er dem, der skal løfte Danmark i fremtiden, hvilket de vanskeligt kan gøre, hvis ikke det fundament som folkeskolen udgør, er solidt. Ikke nok med det, skylder vi vores børn og børnebørn at gøre alt for, at de trives i skolesystemet. Uanset om børnene er mønsterelever eller har det svært bogligt, fysisk, eller psykisk, så vil samfundet i deres voksenliv bede dem om at bidrage til fællesskabet. Derfor ønsker Socialdemokratiet, at vi i Aarhus har et klart og vedholdende fokus på gruppen af elever med de største udfordringer, fordi de også fortjener det bedste udgangspunkt som folkeskolen kan give dem.

Henvendelser både fra bekymrede forældre og bekymrede lærere, har gjort os opmærksomme på at der desværre fortsat er børn og unge, der flyder retningsløst rundt i periferien af den aarhusianske folkeskole. Socialdemokratiet mener at der er brug for et overblik over, hvor mange børn der ikke følger den almindelige undervisning i folkeskolen? Vi vil også gerne kende antallet af børn der ikke er registrerede som udenfor folkeskolen, men som har et så sporadisk fremmøde, at værdien af deres undervisning er minimal, og hvilke mønstre der tegner sig i forhold til de enkelte folkeskoler i Aarhus Kommune? Hvor mange børn, der har modtaget et tilbud om enkeltmandsundervisning – og hvad der er den gennemsnitlige periode af sådanne forløb, igen set i forhold til de enkelte folkeskoler? Socialdemokratiet syntes også det er væsentligt at få afdækket om Rådmanden med sin forvaltning tager sit ansvar for de udfordrede børn seriøst, derfor vil vores forespørgsel bede et overblik over områdets udvikling i de forløbne 3 år.
 
Vores børns trivsel og tarv kommer før noget andet, derfor insisterer Socialdemokratiet på, at selv de mest udfordrede elever i vores folkeskoler får den rette hjælp og undervisning. Ingen handicap kan retfærdiggøre, at børn falder ud af skolesystemet inden de er blevet teenagere.
 Det er utroligt vigtigt, at vi har et vedholdende fokus på denne gruppe af elever, fordi de kræver en særlig grad af opmærksomhed for at kunne fungere, og fordi folkeskolen skal kunne rumme og fungere omkring dem. Her kan enkeltmandsundervisning være et nødvendigt redskab, at tage i brug, hvis det er den eneste måde barnet kan sikres en sund og positiv udvikling. Men den type undervisning kan ikke være en permanent løsning.