mandag den 28. september 2009

2 for én - udsatte unge

Anbringelser er i antal vokset i Århus kommune. Det bekymrer fagfolk og os som politikkere. Efter at "Mads-sagen" rullede over Århus, har Århus kommunes socialforvaltning måtte kigge sig selv godt efter i sømmene. Så godt at de fik hjælp af en undersøgelseskommission fra KL.

Jeg problematisere, at Rådkvinde Laura Hay vil indføre at de meget dyre sommerhus projekter Århus kommune køber, hvor udsatte unge bliver placeret i et sommerhus alene sammen med en række pædagoger. Nu vil Rådkvinden lave en klassisk udsalgstænkning - 2 for éns pris. Altså at sætte 2 udsatte unge i det samme sommerhus, så spare man jo halvdelen af de pædagogerne...

KL rapporten hvor de analyserede "Mads-sagen" viste at der var mange og store svigt i socialforvaltningen. Det tog kommunen ansvaret for, og lod de ansvarlige embedsmænd gå, og ansatte en pletfri og anderledes tænkende socialdirektør. Samtidig har KL kigget hele forvaltningen igennem, og lavet et forslag til en struktur.
Dele af den skal drøftes onsdag, på socialudvalgsmødet. Det er centralt at den nye struktur bakker op om de udsatte børn og unge, men også samtidig skaber mulighed for udvikling. Det er vigtigt at fagligheden bliver sat i front, og vi ikke skaber en struktur hvor normalitetsbegrebet skrider.

Når Rådkvinde Laura Hay tænker, vældigt snedigt, at der vel kan være 2 i det samme sommerhus, når nu huset og pædagogerne alligevel er der, så kan det gøre mig bange. Bange på vegne af de børn og unge, bange for at den faglighed som skulle hjælpe dem frem til en ordentlig tilværelse nu vil forsvinde.
Disse unge er noget helt særligt, de er anbragte og en så stor udfordring at de netop ikke kan være sammen med andre. Mindre indsatskrævende opholdssteder takker nej, hvilket efterlader Århus kommune med ganske få alternativer..
Det er vigtigt at vi i fællesskab, lægger hovederne i blød. At vi får spurgt de fagfolk som har de unge tilhverdag, så vi ikke endnu en gang for lavet en "hovsa-løsning".

Vi har kniven på struben, vi skal lykkes. Vi skal give disse unge en fremtid, og ikke blot være opbevaring indtil mere skrappe "opholdssteder" tager over, som Horsens Statsfængsel eller arresterne rundt om i Østjylland

torsdag den 17. september 2009

budget-forhandlinger

Så er tiden til at fordele finanserne. 100 millioner synes af meget, og er dog så lidt når det skal fordeles mellem så mange trængende, så mange med gode ideer, så mange som har brug for lidt ekstra. Hvordan gør man det? Hvordan fordeler man fair og godt?

Og tilmed er der snart valg.

Forhandlingsgrupperne går rundt på rådhuset, det emmer... rundt om bliver der diskuteret i koridorene, på gangene. Hvad får og hvem får noget?
De udsatte børn har brugt det meste af Socialmagistraten, Børn og Unge har spinket og sparret - så nu kan pengene blive delt ud. Men hvad med specialområdet? Hvorfor ikke bruge pengene i tide - der hvor der var behov?

De ældre har brug nye boliger, med nytænkning. Boligere som kan hjælpe de ældre i en god alderdom og hjælpe til sundhedspersonalet i at løse opgaven - mon vi når så langt?

Der er snart valg.

Det kan ses, på snakkene på gangen, i koridorene.
Hvilket temaer kommer frem? Hvilke områder får - og andre som ikke får?

The på kanden og vandet i karaflen - der er sat fokus på at det kan blive en lang aften.