søndag den 22. januar 2012

En helt lige regning, for reel ligestilling

Her på bloggen har jeg jo af flere omgange reageret og debatteret omkring lige muligheder for alle, uanset køn og alder. Nu har vi fået en S ledet regering med både kvinder og mænd, unge og gamle, og mennesker med forskellige etnicitet.

Jeg mener stadig at vi har en række udfordringer omkring kønslighed i Danmark, og vi har store udfordringer med at tale om det.
Jeg kunne blandt andet nævne at mænd stadig får mere i løn end kvinder, også for ens type arbejde, og dermed også langt mere i pension. Kvinder tager langt mest barsel som har en række følge "sygdomme" som manglende pension, manglende lønstigninger, flere barnets første og anden sygedag og alt dette fører til karrieretab. Der bliver stadig forsket mest i mandesygdomme og den måde sygdomme optræder ved mænd, hvilket gør at man stort set intet ved evidensbaseret i forhold til sygdomme som hjertelidelser og psykiske lidelser diverse spiseforstyrrelser, eller handicaps som ADHD eller Autisme hos piger og kvinder.

Der er en lang række af forhold hvor, hvis dit barn er født som din datter ikke får samme muligheder og samme rettigheder. Derfor er mit ønske - trods det at jeg ved det ikke er en "politisk sællert" at tale kønsligestilling, at kvinder og mænd bliver lige. At vi på sigt ikke tænker over en mand eller en kvinde - men på personen.

Jeg tænker over at jeg sidder som gruppeforMAND for socialdemokraterne - i Norge hedder det en talsperson og ikke en talsmand.

Her til sidst vil jeg nævne et sted som gjorde mig glad, et sted hvor jeg ikke havde regnet med at få støtte og opbakning, og som satte spot på min egen fordom omkring ligehed,- nemlig militæret. Der har været en sag om hvorvidt præster må velsigne soldaterne inden et indgreb, konsekvent blev der skrevet i artikel han og hun, talspersonen sagde hvergang at det var op til soldaten som person om han eller hun ønskede det. Tak - det gav mig håb.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar