fredag den 11. maj 2012

Ligestilling - en væsentlig medspiller

Lotte Cederskjold, min ven og fomand for ligestillingsudvalget i Aarhus kommune.

Bergen, en våd men smuk by, som lige rummer Nordisk ligestillingskonference for Aarhus og vores nordiske venskabsbyer, Turku, Göteborg,- og Bergen. Udover samvær og snakke hen over bordet, rummer konferencen nedslag på vold mod kvinder, budget opfølgning, implementering af mainstreaming, det kønsopdelte arbejdsmarked med særligt fokus på arbejdet med plejeområdet.

Der er rigtig mange steder hvor ligestilling er en central snitflade, hvor både økonomi og sociale vilkår er afhængig af at vi tænker ligestilling, bredt og mangfoldigt. Så vi nogle steder tænker køn og andre steder tænker etnicitet og endnu andre steder tænker handicap, eller måske alle dele samlet. Vi har brug for innovative tænkende kommuner og virksomheder, og de ses ofte de steder som rummer en mangfoldig arbejdsplads.

Ellers var det blot skønt, at være i et fællesskab sammen med andre som også arbejder med og interessere sig for ligestilling. Göteborg er rigtig langt, og her har Aarhus blandt andet lænet sig op af deres initiativ for mangfoldighed, hvor Göteborg gik forrest med en mangfoldighedsdag, nu har Aarhus også én. En dag som kan være med til at sætte fokus på at Aarhus ønsker at være en by for og med alle.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar