onsdag den 6. juni 2012

Rundhøjskolen - en god skole

I Aarhus har vi en god folkeskole. Alle steder går børnene i en god skole. Der er gode lærere og godt samarbejde med forældrene. Derfor har det også været svært at skulle opfylde budgetforligets påbud om at lukke et antal skoler.

Det har været vigtigt for os som socialdemokrater, at sikre, at vi vælger undervisning frem for tomme kvadratmeter. Og det er netop det vi gør. Vi har aftalt at finde en række besparelse ved at reducere i skoler. Og det har vi gjort. Vi har peget på Rundhøjskolen, ikke fordi at vi synes at Rundhøj er en dårlig skole, at de ikke har gjort det godt nok eller at de ikke har lavet en god social indsats, men fordi det var her der var tomme kvadratmeter.


Selvfølgelig er der en række børn, forældre og lærere som er kede af det, og det bekræfter mig faktisk også i, at vi i Aarhus har gode skoler. Og det er jeg glad for og stolt af. Jeg har gået mine såler tynde i Rundhøj, sikken mange trapper jeg har gået på i diverse valgkampe, både i min egen, men også før det. Fordi Viby-Højbjerg området er her jeg har hørt til siden jeg blev meldt ind i partiet i 92. Jeg kender godt området, og jeg ved at man har gjort det rigtig godt i det bolig sociale arbejde. Det lytter vi til. Vi lytter faktisk hele vejen rundt, for det er vigtigt at vi har ørerne åbne for borgerne.

16 kommentarer:

 1. Hej Camilla, Skriver til dig fordi jeg har fulgt med i skoledebatten om Rundhøj. Jeg kan forstå at man vil lægge 10 klasserne fra Frydenlundskolen på Rundhøj og sprede børnene fra Rundhøjskolen til to skoler i Viby. Jeg forstår bare ikke helt prioriteringen. Hvorfor sender man de små væk fra deres skole til fordel for nogle unge mennesker som alligevel kun skal være på Rundhøjskolen i ét år?. Det er da de små vi skal beskytte først? Vil meget gerne høre din mening.

  SvarSlet
 2. kære Karen
  Jeg ved godt at du og andre på Rundhøj er oprørte over de beslutninger der er blevet truffet. Og jeg forstår godt at de beslutninger der er truffet har konsekvenser for jeres liv, der umiddelbart er svære at overskue. Nu er vi i en høringsfase, hvor alle kan give deres besyv med. Hvor forligsparterne kan modtage input, eller for den sags skyld kritik. Det jeg tænker umiddelbart er, at der nok skal et særligt fokus på at videreføre den store sociale indsats der tidligere havde sit udgangspunkt fra Rundhøjskolen. Men jeg mener ikke de regnestykker og mange tal der er i spil er korrekte. Og jeg mener at en del af modtanden mod den nye skolestruktur skyldes at vi har ikke har været gode nok til at forklare tankegangen bag skolestrukturforliget. I virkeligheden er der tale om en prioritering af mennesker fremfor bygninger.
  Jeg håber det giver lidt mere mening i begrundelserne bag.

  SvarSlet
 3. Hej Camilla.
  Talte igår med nogle af vores venner med børn på Rundhøjskolen. Vi bor selv i Viby nu, men er kommet en del i Højbjerg igennem tiden.
  De er sønderknuste over at man vil splitte klasserne ud på to skoler. De har selv et barn i 3 klasse.
  Jeg kan forstå at man foreslår at flytte hele klasser med lærer til de andre skoler. Som jeg forstår det betyder det at deres barns venner i parallelklassen nok skal gå på en anden skole end hende selv. Kan det virkelig være rigtigt?
  De fortalte også at det er ca. 300 børn som skal flyttes til fordel for 300 10 klasseelever som istedet skal ind og gå på skolen.
  Er der virkelig rigtigt ? hvis det er sandt,så kan man simplethen ikke være det bekendt i socialdemokratiet. Man tilgode ser de unge mennesker til fordel for de små børn. Er der virkelig ikke plads andre steder i byen til de unge mennesker ? Du skriver at det er menneskene/børnene, man har prøvet at sætte i fokus, hvordan det ?

  Forældrene har også valgt at få børnene skrevet op på holme og kragelundskolen ude i højbjerg.

  Kærlig hilsen
  Karen

  SvarSlet
  Svar
  1. Kære Karen.
   Det er desværre nødvendigt, at flytte eleverne ud på to skoler. Jeg ønsker, og vi ønsker i byrådet at gøre den overgang så let som muligt for den enkelte familie og klasse. Derfor har det også været vigtigt for os, at klasserne flytter samlet over på deres nye skole. Hvordan klasserne konkret fordeles, bliver en del af en lokal beslutning. Sådan kan der forhåbentligt tages de bedst mulige hensyn for de enkelte klasser. Som en del af den nye skolestruktur oprettes et 10 klasse center på Rundhøjskolen. Hele skolegangen er vigtig for børnene. Med et Center 10 kan vi være med til, at flere elever kommer videre fra folkeskolen og får sig en ungdomsuddannelse. Det er også vigtigt, og der er den mulighed som vi har for at skabe at få endnu flere unge mennesker videre i uddannelse. Jeg håber, at det giver bedre afklaring.

   Slet
 4. Kære Karen,

  Det er jo ikke sandt, når du skriver, at der var tomme kvadratmeter på Rundhøjskolen eller, at I med skoleforliget sikrer undervisning fremfor mursten.
  Tværtimod er lukningen af Rundhøjskolen unødvendig (og påfører borgerne i Århus en ekstraudgift til bygning af flere lokaler, sikre skoleveje mv) i forhold til at opnå det overordnede mål om besparelser og udnyttelse af ledig lokalekapacitet. Kommunens egen forvaltning har anerkendt de alternative forslag og anerkender, at disse kan opnå de samme besparelser, men med en bedre lokaleudnyttelse og uden at skulle lukke skolen eller andre skoler.

  Lukningen af Rundhøjskolen går tilsyneladende ud på, at skaffe plads til et nyt center 10 ved at tvangsflytte Rundhøjskolens elever til to andre skoler. En løsning der udnytter lokalekapaciteten på Rundhøjskolen langt dårligere end i dag, og som ikke løser overkapacitetsproblemerne. I stedet kunne man placere center 10 på skoler med ledig kapacitet og dermed opnå en langt bedre lokaleudnyttelse og undgå risikoen for at det boligsociale arbejde og kæmpe indsats der er sket i Rundhøjbebyggelsen falder til jorden og området igen bliver belastet og berygtet.

  SvarSlet
  Svar
  1. Kære Jane
   Jeg håber meget, at den store indsats og det boligsociale arbejde vil tages med videre på de nye skoler. Det håber jeg, tages med en et samarbejde mellem de nye skoler. Og det tror jeg også på kan lade sig gøre. Der er ikke plads til, at flytte et Center 10 til andre skoler, derfor har vi fastholdt den del af skolestruktursaftalen. For med et Center 10 kan vi være med til at sikre, at langt flere unge kommer videre på en ungdomsuddannelse. Det er også en vigtig prioritet. Der er rigtig mange unge mennesker som bliver mere modne, og som får en meget mere klar idé om hvad det er de gerne vil videre i livet i 10 klasse. Og jeg kender flere unge som har gået på Center 10, og har været rigtig glade for det. En af dem læser nu videre på en kreativ art linje i København - det havde hun ikke haft mod til hvis ikke hun havde gået der. Som jeg også skriver, så har det bestemt ikke været let at skulle tage ansvar for skolelukningerne. Men det er nødvendigt, for at sikre, at vi ikke i stedet skulle ud i bl.a. afskedigelse af lærer.

   Slet
  2. Undskyld mig, men det er altså lige i overkanten at påstå, at I har truffet ordentlige valg og tænkt fornuftigt i dit lokalområde.

   I har altså overhovedet ikke taget højde for lokale tilhørsforhold, når I sender Rundhøjbebyggelsens børn på Rosenvang. Det er SÅ misforstået, så det råber til himlen, at I har været desperate for ikke at tabe ansigt og indrømme, at hele lukningen af Rundhøjskolen er unødvendig!

   Jeg troede, du havde været på besøg i Lejlighedsprojektet og havde hørt om Byggeren. Hvordan forventer du, at de børn, der hver dag nyder godt af morgenmad, madpakker og et kram inden skole på Byggeren, fordi ingen andre magter at gøre det, skal nå alt det og så bagefter være på Rosenvang kl. 8?? Et meget basalt og simpelt spørgsmål.

   En lokal engageret ildsjæl har været rundt til familierne af anden etnisk herkomst i Rundhøj i sidste uge for at fortælle dem om jeres beslutning – en opgave, jeg egentlig mener kommunen eller I politikere burde påtage jer – han blev mødt af grædende voksne mennesker, der ikke kunne rumme, hvordan deres hverdag skulle kunne fungere. En hverdag, hvor deres børn indtil nu på trods af modgang og svære vilkår, har haft LIGE vilkår som alle andre børn! Den hverdag er du med til at ødelægge.

   Tror du selv på, at de børn nu kommer i skole hver dag? Hvor mange af dem, tror du ender på muslimske friskoler?

   Hvorfor var I ikke interesseret i at bruge de alternative løsninger, I blev præsenteret for? Alternative løsninger, der sparer det samme beløb som jeres forlig, dog uden at lukke Rundhøj eller en anden skole i stedet for....eller blot FORSØGE at indgå i dialog omkring dem? I forsøger at afsætte midler, I forsøger at tage højder for …. Som ansvarlige politikere, der har fået så mange saglige og velargumenterende høringssvar og har fået udarbejdet en baggrundsrapport (godt nok baseret på forældede tal…), er det simpelthen ikke godt nok at forsøge.

   Camilla, du har selv fået fremlagt forældregruppens beregninger, din egen forvaltning har godkendt dem - så JO, der er altså plads til Center 10 på andre skoler!!! og Center10 udtaler selv i avisen i dag: 'Center-10 er et godt tilbud, og det ønsker vi at være ­uanset, hvor politikerne vælger at placere skolen. Vi ønsker uden forbehold at fusionere og udvikle Center-10 – også på en anden matrikel - med gode kolleger fra andre skoler'.

   Det ville være værdigt, hvis I VIRKELIG lyttede til, hvad jeres vælgere fortæller jer!

   Slet
  3. Kære Camilla!

   Som andre har skrevet: Der ER plads til Center10 på 10 andre skoler i Århus. Talgrundlaget herfor er verificeret af magistraten - prøv at spørge dem!

   Du skriver:
   "For med et Center 10 kan vi være med til at sikre, at langt flere unge kommer videre på en ungdomsuddannelse. Det er også en vigtig prioritet."
   Forældrene ved Rundhøjskolen er helt enige i denne præmis - men som Center10 selv fremfører, kan dette arbejde sagtens foregå på skoler, hvor der i forvejen også er grundskole. Forældregruppen er kommet med et eksempel på dette, hvor Center10 flyttes til Tovshøjskolen, som i forvejen er udnævnt til et "anker" i helhedsplanen for vestbyen.

   Slet
 5. Kære Camilla
  Hvem har fortalt dig, at der er tomme kvadratmeter på Rundhøjskolen?

  SvarSlet
 6. Tomme kvadratmeter på Rundhøjskolen? løgn! Du burde egentlig skamme dig! Lokal kanditat - valgt i Højbjerg - og så lyver du reelt dine vælgere lige op i deres åbne ansigt.

  Og nej!: Du har ikke mødt os - du har ikke besøgt skolen - du har overhovedet forholdt dig til den "krise", som du bringer hundredevis af lokale borgere i.

  Ikke mærkelig, at din egen lokale partiforening har vendt sig imod dig.

  Ved næste valg får du samme besked, som du er ved at sende til min datter: "SKRID - der er en anden der skal bruge din plads - selvom der er ledige pladser nede ved Ango og ude ved Rabih."

  SvarSlet
  Svar
  1. Kære forældre. Jeg har stor forståelse for, at det bestemt ikke er en let situation når ens skole skal lukke. Jeg har læst de mange høringssvar og får rigtig rigtig mange henvendelser fra borgere. Så jeg har bestemt forholdt mig til de mange bekymringer, som berørte forældre og elever i hele byen har i forbindelse med en ændring i skolestrukturen. Det har vi også forsøgt at tage højde for ved at tage højde for det lokale tilhørsforhold. Vi forsørger ved at afsætte midler til sociale aktivitet og lign, at gøre skoleflytningen så ukompliceret som muligt for alle.
   At lave politiske løsninger skulle gerne hæve sig op over hvad jeg selv "får ud af det", selvfølgelig har jeg godt vidst at det kunne have personlige konsekvenser at træffe ordentlige valg i mit eget område, men det mener jeg ikke skal forhindre i at tænke fornuftigt og tage kommunens budget alvorligt.

   Slet
  2. Camilla, eleverne flyttes altså ud på 4 andre skoler....og ja, de flyttes samlet UD af Rundhøjskolen, fordi det står der i folkeskoleloven, at de skal - SÅ VIDT MULIGT! Men så snart de træder IND på de andre skoler bliver de nødvendigvis 'fusioneret' med klasserne på de pågældende skoler, så der kan være 28 elever i hver klasse. Dvs. klasserne på de andre skoler også bliver splittet ad - ihvertfald ifølge din forvaltning! Hav nu anstændigheden og modet til at sige det som det - til ALLE dem det berører.

   Desuden, så har vi altså et center10 allerede og der er MASSER af plads på alle de skoler omkring i byen, der har pverkapacitet - du skriver som om det ikke vil eksistere mere, hvis ikke I lukker Rundhøj...?

   Mvh Lene Gundahl Sørensen

   Slet
 7. Kære Camilla

  Hvor ville jeg ønske, at du og dine politikerkolleger ikke var så overfladiske, når I går i 'dialog' med jeres vælgere.

  Når du skriver: "Selvfølgelig er der en række børn, forældre og lærere som er kede af det, og det bekræfter mig faktisk også i, at vi i Aarhus har gode skoler. Og det er jeg glad for og stolt af", så prøver du på at signalere indlevelse og forståelse for menneskers hverdag.

  I virkeligheden glider du fuldstændig af på den konkrete problemstilling, nøjagtig som Kristian Würtz gør det, når han som modsvar til Rundhøjskolens kritik af skoleforliget, uden at tøve tyer til den indøvede standardfrase om, at der i Aarhus Kommune er for megen overkapacitet. Som om at kritikken fra forældrene i Rundhøj handler om besparelserne i sig selv.

  Vi synes naturligvis, det er ærgerligt, at man skal spare på skoler, når det er børn og deres viden, vi skal leve af fremover. Men vi accepterer rammerne for jeres forlig, og derfor leverer vi i de alternativer, vi har lagt frem for jer, nøjagtig de samme besparelser - bare uden at lukke Rundhøjskolen. Skoleforvaltningen har anerkendt, at økonomien i vores alternativer holder vand. Jeg synes, det ville være klædeligt, at I anerkendte dette i jeres svar.

  I har slået en del på, at det er vigtigt for jer at få et stærkt Center10, og at Rundhøjskolen har så gode faciliteter, at stedet er oplagt til at huse 10. klasses-elever fra forskellige områder i byen. I prioriterer altså 3-400 store elever uden tilknytning til vores lokalområde højere end områdets 500 elever fra seksårsalderen og op til 9. klasse. Mange af elevernes familier har behov for en skole i nærområdet. Da en af vores SFO-pædagoger for et par dage siden gik rundt i Rundhøj-bebyggelsen for at tale med de berørte familier, hvor af en stor del har anden etnisk baggrund end dansk, blev han mødt med gråd og fortvivlelse.

  Jeg synes, at I skylder en meget god forklaring til dem og alle os andre på, hvorfor I VIL have Rundhøjskolen, når vi i vores alternativer har vist, at Center10 kan være på nogle af de ti skoler, der rent faktisk allerede har kapacitet til dem. Vi er mange, der har stemt på jer ved seneste kommunalvalg, fordi I traditionelt har haft hjertet med i jeres beslutninger, men på det seneste er det som om, at I er blevet teknokratiske i jeres tankegang og mere optaget af store prestigeprojekter.

  Hvis I flytter Center10 til Rundhøjskolen, kommer I med det forholdsvis lave antal Center10-elever til at udnytte pladsen på skolen dårligere, end de nuværende 570 elever gør nu. Samtidig vil I udvide Rosenvangskolen og Holme Skole. Og så prøver I på at fortælle offentligheden, at I sparer på mursten? Det er simpelthen ikke rimeligt.

  Det er heller ikke rimeligt, at I kaster jer over Højbjerg, som er en bydel, hvor antallet af klasselokaler svarer til antallet af elever. Vi mangler stadig svar på, hvorfor I ikke vender blikket mod de bydele, hvor der er markant overkapacitet? Jeg tænker selvfølgelig på Viby og vestbyen. Hvad er det for saglige (bemærket ordet saglige) argumenter, der gør, at I freder disse bydele? Når I ikke svarer på disse spørgsmål, begynder vi jo at fortolke. Personligt har jeg en idé om, at nogle af dine partifæller og forligsparter har aktier i denne fredning - aktier, der vist ikke kan argumenteres sagligt for. Jeg synes ikke, det er fair over for borgerne, vælgerne og ikke mindst os familier, der bliver ramt af jeres forlig, at I ikke svarer ordentligt og ærligt på vores spørgsmål.

  Jeg synes, det er fint, at du og dine politikerkolleger har personlige blogs og facebooksider og dermed giver udtryk for, at I kommunikerer med jeres vælgere. Det skal så bare være tovejskommunikation, før det giver værdi, og svarene skal komme fra dig som person og ikke fra et spørgsmål-svar-katalog, du har fået udstukket fra en længere oppe i det socialdemokratiske hierarki.

  Jeg håber, at du kommer ud af det flyverskjul, som I tilsyneladende alle har gemt jer i. Jeg ser frem til dine svar.

  Bedste hilsner
  Morten Rørbæk Brøndum

  SvarSlet
 8. Jeg er stadig i chok. Hvordan kan I fastholde et forlig, der baserer sig på et fejlagtigt og forældet beslutningsgrundlag?

  Hvordan kan I komplet ignorere et alternativt forslag, der har samme økonomi og flytter færre elever færre elever? I har repareret lidt på tilhørsforholdet til Højbjerg for 40% af vores elever, men børnene bl.a. på Rundhøj alle skal stadig tvangsflyttes til Rosenvangskolen (den ligger i Viby - det kan du få Thomas Medom til at bekræfte.) Disse børn skal nu bare krydse en græsplæne for at komme i skole. I vil have dem ud på en længere tur, hvor de skal krydse Fredensvang Runddel.

  Hvordan kan I prioritere 1 års skolegang for en minoritet af folkeskolens elever i 10. klasse frem for 10 års skolegang for alle Rundhøj-børnene? Vi ønsker ikke et 10. klasses center på Rundhøjskolen og Center 10 ønsker jo heller ikke at være der. Det er ikke centralt beliggende for 10. klasses elever fra størstedelen af Aarhus.

  Beslutningen set herfra er ikke bare forkert men også baseret på stædighed og skjulte dagsordener. Hvor bliver jeres argumenter af? Er du også holdt med at kommentere på denne streng?
  En uretfærdig og forkert beslutning er værd at kæmpe for at ændre, og vi har masser af kræfter endnu.

  Med venlig hilsen
  Charlotte Møller Andersen

  SvarSlet
 9. "Jeg har gået mine såler tynde i Rundhøj, sikken mange trapper jeg har gået på i diverse valgkampe"

  Hvis du er så stedkendt kan du så ikke lige smutte forbi Rundhøjskolen og måle antallet af de "tomme kvadratmeter" op - så vi alle kan følge logikken?

  Kristian Krøyer, (som desværre er for er dum til selv at kunne finde de tomme km2)

  SvarSlet
 10. Kære Camilla

  Der findes ganske enkelt ikke tomme kvadratmeter på Rundhøjskolen, så det argument må være baseret på gamle ugyldige tal.

  I det hele taget har jeres beslutning taget udgangspunkt i gamle tal der ikke længere er gyldige, og lukningen er en ren katastrofe for integrationen af indvandrere i området, da der før har været store problemer med hærværk, vold og indbrud, på grund af de utilpassede, hvilket Rundhøjskolen har været et omdrejningspunkt i at få nedbragt, men forsvinder skolen, vil problemerne naturligvis vende tilbage.

  ...og nej, jeg har ingen børn på skolen og bor heller ikke længere i området, men kender til problematikken, hvilket i politikere tydeligvis ikke gør, og stadigvæk ikke har sat jer rigtigt ind i.

  Med venlig hilsen

  Frank Kjærgaard Pedersen

  Den

  SvarSlet