mandag den 28. september 2009

2 for én - udsatte unge

Anbringelser er i antal vokset i Århus kommune. Det bekymrer fagfolk og os som politikkere. Efter at "Mads-sagen" rullede over Århus, har Århus kommunes socialforvaltning måtte kigge sig selv godt efter i sømmene. Så godt at de fik hjælp af en undersøgelseskommission fra KL.

Jeg problematisere, at Rådkvinde Laura Hay vil indføre at de meget dyre sommerhus projekter Århus kommune køber, hvor udsatte unge bliver placeret i et sommerhus alene sammen med en række pædagoger. Nu vil Rådkvinden lave en klassisk udsalgstænkning - 2 for éns pris. Altså at sætte 2 udsatte unge i det samme sommerhus, så spare man jo halvdelen af de pædagogerne...

KL rapporten hvor de analyserede "Mads-sagen" viste at der var mange og store svigt i socialforvaltningen. Det tog kommunen ansvaret for, og lod de ansvarlige embedsmænd gå, og ansatte en pletfri og anderledes tænkende socialdirektør. Samtidig har KL kigget hele forvaltningen igennem, og lavet et forslag til en struktur.
Dele af den skal drøftes onsdag, på socialudvalgsmødet. Det er centralt at den nye struktur bakker op om de udsatte børn og unge, men også samtidig skaber mulighed for udvikling. Det er vigtigt at fagligheden bliver sat i front, og vi ikke skaber en struktur hvor normalitetsbegrebet skrider.

Når Rådkvinde Laura Hay tænker, vældigt snedigt, at der vel kan være 2 i det samme sommerhus, når nu huset og pædagogerne alligevel er der, så kan det gøre mig bange. Bange på vegne af de børn og unge, bange for at den faglighed som skulle hjælpe dem frem til en ordentlig tilværelse nu vil forsvinde.
Disse unge er noget helt særligt, de er anbragte og en så stor udfordring at de netop ikke kan være sammen med andre. Mindre indsatskrævende opholdssteder takker nej, hvilket efterlader Århus kommune med ganske få alternativer..
Det er vigtigt at vi i fællesskab, lægger hovederne i blød. At vi får spurgt de fagfolk som har de unge tilhverdag, så vi ikke endnu en gang for lavet en "hovsa-løsning".

Vi har kniven på struben, vi skal lykkes. Vi skal give disse unge en fremtid, og ikke blot være opbevaring indtil mere skrappe "opholdssteder" tager over, som Horsens Statsfængsel eller arresterne rundt om i Østjylland

Ingen kommentarer:

Send en kommentar